کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت دیجیتال

عمومی

4 مکان موجود
$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

اعتیار سنجی ها

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Unique among universities in Lebanon, USEK was the first university to be established by Lebanese citizens, this case by the Lebanese Maronite Order (OLM) monks, who have been placing their values in ... اطلاعات بیشتر

Unique among universities in Lebanon, USEK was the first university to be established by Lebanese citizens, this case by the Lebanese Maronite Order (OLM) monks, who have been placing their values in education since the 7th century. اطلاعات محدود
جونیه , Zahlé , Chekka , Rmaych + 3 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.