Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • کسب و کار بین المللی
  • کسب و کار اروپا
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

3 MBA برنامه ها که در کسب و کار اروپا 2024

    MBA برنامه ها که در کسب و کار اروپا

    مطالعه کسب و کار اروپا دانشجویان آماده برای انجام و مدیریت کسب و کار در سطح بین المللی. همراه با توسعه مهارت های مدیریت و یادگیری اصول اولیه کسب و کار، دانش آموزان ممکن است در شرکت های غوطه ور در خارج از کشور برای کمک به یادگیری در مورد فرهنگ ها و زبان.