Keystone logo

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • گردشگری
  • گردشگری پایدار
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

1 MBA برنامه ها که در گردشگری پایدار 2024

    MBA برنامه ها که در گردشگری پایدار

    کلاس های گردشگری پایدار یک منطقه عالی برای تحصیل دانشجویان علاقه مند به سفر و مهمان نوازی، و همچنین توسعه جامعه و رشد اقتصادی است. یک زیرمجموعه از یکی از سریعترین صنایع در حال رشد، گردشگری پایدار اغلب بر ایجاد مزایای دراز مدت برای سفر در اقتصادهای محلی تمرکز دارد.