‏ در {موضوع} EMBA مدرک

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ برتر

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

‏ در {موضوع} برنامه EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA آمار جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA آمار را امتحان کنید.
آمار

Search for similar programs here