‏ پاره وقت EMBA ، ارتباط با مشتریان

‏ پاره وقت را جستجو کنید 2019‏ برنامه های MBA اجرایی از ارتباط با مشتریان

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

‏ همین امروز اقدام کنید از برنامه های EMBA پاره وقت 2019‏ ارتباط با مشتریان از

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA ارتباط با مشتریان جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA ارتباط با مشتریان را امتحان کنید.
ارتباط با مشتریان

Search for similar programs here