‏ در {موضوع} برنامه MBA اجرایی

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های MBA اجرایی ‏ بیشترین مرور بر

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA الکترونیک جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA الکترونیک را امتحان کنید.
الکترونیک

Search for similar programs here