‏ در {موضوع} دوره MBA اجرایی

‏ 2019‏ در {موضوع} درجه های MBA اجرایی ‏ برترین های

تجزیه و تحلیل داده ها

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی، پردازش و مدل سازی اطلاعات به شیوه ای استفاده می شود که از داده های اولیه استخراج می کند. با سازماندهی داده ها، می توان آن را برای یافتن و تجزیه و تحلیل الگوهایی که برای مطالعات علمی یا تجزیه و تحلیل کسب و کار مفید هستند استفاده می شود.

‏ در {موضوع} MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA تجزیه و تحلیل داده ها جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA تجزیه و تحلیل داده ها را امتحان کنید.

Search for similar programs here