‏ در {موضوع} برنامه EMBA

‏ 2018/2019‏ در {موضوع} درجه های EMBA ‏ برترین های

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

‏ در {موضوع} MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA تکنولوژی کامپیوتر جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA تکنولوژی کامپیوتر را امتحان کنید.
تکنولوژی کامپیوتر

Search for similar programs here