‏ آموزش از راه دور EMBA - حاکمیت شرکتی

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA - حاکمیت شرکتی

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ همین امروز اقدام کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ حاکمیت شرکتی ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA حاکمیت شرکتی distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA حاکمیت شرکتی آموزش از راه دور را امتحان کنید.
حاکمیت شرکتی

Search for similar programs here