‏ در {موضوع} برنامه EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های MBA اجرایی ‏ رده های برتر

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ در {موضوع} دوره EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA دبیرخانه جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA دبیرخانه را امتحان کنید.
دبیرخانه

Search for similar programs here