‏ در {موضوع} EMBA مدرک

‏ 2018/2019‏ در {موضوع} درجه های MBA اجرایی ‏ برترین های

سرمایه گذاری

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA سرمایه گذاری جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA سرمایه گذاری را امتحان کنید.

Search for similar programs here