‏ آموزش از راه دور EMBA و علم مدیریت

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ EMBAs - علم مدیریت

برای آن دسته از افرادی که به میزان چشمگیری تجارب بازرگانی حرفه ای کسب نموده اند و آماده اند تا در مناصب برجسته تری کار کنند، MBA اجرایی (EMBA) همان گام بعدی است. کار مستمر در زمینه حسابداری، رهبری و امور مالی در میان عناوین درسی است که مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرند.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ علم مدیریت -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA علم مدیریت distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA علم مدیریت آموزش از راه دور را امتحان کنید.
علم مدیریت

Search for similar programs here