‏ در {موضوع} EMBA مدرک

‏ 2019‏ در {موضوع} تحصیلات بازرگانی ‏ بهترین

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ در {موضوع} EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA فن آوری دریایی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA فن آوری دریایی را امتحان کنید.
فن آوری دریایی

Search for similar programs here