‏ آموزش از راه دور EMBA از مدیریت بازاریابی

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های MBA اجرایی درباره مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ همین امروز اقدام کنید از برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ مدیریت بازاریابی از

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت بازاریابی distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت بازاریابی آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت بازاریابی

Programs in MBA مدیریت بازاریابی آموزش از راه دور

Search for similar programs here