‏ EMBA از پاره وقت در استرالیا مدیریت بازرگانی

‏ پاره وقت در استرالیا را جستجو کنید 2019‏ مدیریت بازرگانی از EMBAs

مدیریت بازرگانی

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

استرالیا سومین تعداد دانشجویان خارجی در جهان با وجود داشتن یک جامعه از تنها 23 میلیون نفر است. این اعتبار علمی قوی هستند، اما نهادهای استرالیا فقط به عنوان بسیار به عنوان شهرستانها که آنها را در سراسر سرزمین مادری خانه قرار گرفت.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید از بیشترین مرور بر پاره وقت از برنامه های EMBA استرالیا 2019‏ مدیریت بازرگانی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت بازرگانی استرالیا جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها EMBA را امتحان کنید.

Search for similar programs here