‏ آموزش از راه دور EMBA و مدیریت توسعه

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ برنامه های MBA اجرایی ، مدیریت توسعه

درجه MBA اجرایی (EMBA) برای افراد شاغل باتجربه ای طرح ریزی شده است که آماده دریافت مهارت های لازم برای کار در سمت رهبری و مدیریت اجرایی می باشند. این برنامه های تحصیلی به پیچیدگی های رهبری، امور مالی، بازاریابی و سایر عناوین مرتبط می پردازد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ مدیریت توسعه -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت توسعه distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت توسعه آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت توسعه

Search for similar programs here