‏ آموزش از راه دور EMBA درباره مدیریت خرید

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ درجه های MBA اجرایی از مدیریت خرید

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید از برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ مدیریت خرید از

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت خرید distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت خرید آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت خرید

Search for similar programs here