‏ در {موضوع} دوره MBA اجرایی

‏ 2018/2019‏ در {موضوع} برنامه های MBA اجرایی ‏ رده های برتر

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت دریایی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت دریایی را امتحان کنید.
مدیریت دریایی

Search for similar programs here