‏ در {موضوع} برنامه EMBA

‏ 2018/2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ بهترین

مدیریت صنایع خلاق

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

دیپلم MBA در مدیریت هنر شما کمک خواهد کرد به دست آوردن تخصص نه تنها در حسابداری، بازاریابی و یا امور مالی اما مهمتر از در موضوعات مرتبط با مدیریت هنر مانند جمع آوری اعانه، بازاریابی هنر، انسان دوستی و برنامه ریزی استراتژیک و سیاست فرهنگی.

‏ در {موضوع} دوره MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت صنایع خلاق جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت صنایع خلاق را امتحان کنید.

Search for similar programs here