‏ در {موضوع} دوره EMBA

‏ 2018‏ در {موضوع} MBAs اجرایی ‏ بهترین

برای آن دسته از افرادی که به میزان چشمگیری تجارب بازرگانی حرفه ای کسب نموده اند و آماده اند تا در مناصب برجسته تری کار کنند، MBA اجرایی (EMBA) همان گام بعدی است. کار مستمر در زمینه حسابداری، رهبری و امور مالی در میان عناوین درسی است که مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرند.

‏ در {موضوع} EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت عملیات جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت عملیات را امتحان کنید.

Search for similar programs here