‏ آموزش از راه دور EMBA و مدیریت عملیات

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ برنامه های EMBA - مدیریت عملیات

MBA اجرایی، یا EMBA، درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد است. برنامه MBA اجرایی بسیاری مانند یک برنامه منظم MBA است. تفاوت اصلی این است که یک برنامه MBA اجرایی است در درجه اول طراحی شده برای آموزش مدیران کار، مدیران، کارآفرینان، و دیگر رهبران کسب و کار.

برخورد با دانشگاه های دولتی به دور از یک گزینه مطلوب است. مدارس خصوصی کمک بسیار بهتر در تجربه آموزش از راه دور خود را ارائه می کنند. چند دانشگاه آنلاین تساوی معلمان و دانش آموزان در فواصل بزرگ از سراسر جهان است. این بسیار تنوع در کلاس درس آموزش از راه دور را افزایش می دهد و مکالمه چالش تولید در میان کسانی که از جوامع بسیار متفاوت، مناطق، و فرهنگ از راه دور.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ مدیریت عملیات و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت عملیات distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت عملیات آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت عملیات

Search for similar programs here