‏ آموزش از راه دور EMBA و مدیریت عملیات

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های EMBA - مدیریت عملیات

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ مدیریت عملیات و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت عملیات distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت عملیات آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت عملیات

Search for similar programs here