‏ در {موضوع} درجه EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} درجه های EMBA ‏ بهترین

مدیریت مهندسی

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ در {موضوع} برنامه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت مهندسی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت مهندسی را امتحان کنید.

Search for similar programs here