‏ آموزش از راه دور EMBA - مدیریت مهندسی

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های MBA اجرایی و مدیریت مهندسی

مدیریت مهندسی

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ مدیریت مهندسی و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت مهندسی distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت مهندسی آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مدیریت مهندسی

Search for similar programs here