‏ در {موضوع} دوره EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ عالیرتبه

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

‏ در {موضوع} دوره EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت کیفیت جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مدیریت کیفیت را امتحان کنید.

Search for similar programs here