‏ MBA اجرایی از در چین مدیریت

‏ در چین 2018/2019‏ مدیریت درباره درجه های EMBA مقایسه کنید

مدیریت

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش و پرورش چین بالاتر برای چند سال به عنوان یکی از بهترین در میان کشورهای آسیایی رای دادند. این کشور دارای بیش از 150 توزیع هر دو دانشگاه دولتی و خصوصی متعلق به در تمام استان از چین است. آموزش عالی پژوهش بر اساس است.

‏ در چین 2018/2019‏ مدیریت برتر و EMBAs

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت چین جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها EMBA را امتحان کنید.

Search for similar programs here