‏ MBA اجرایی از در چین مدیریت

‏ در چین 2019‏ مدیریت درباره درجه های EMBA مقایسه کنید

مدیریت

برنامه های درجه EMBA گزینه های آموزش انعطاف پذیر و مقرون به صرفه برای تمام وقت کار حرفه ای هستند. در امروز 'بازار کار، این ها ' آسان نیست برای پیدا کردن یک لبه رقابتی. هر دو نفر شاغل و بیکار به EMBA نگاه کنید.

چین، رسما به مردم 'ثانیه جمهوری چین، یک کشور مستقل واقع در شرق آسیا است. این جهان 'ها پرجمعیت ترین کشور است، با جمعیت بیش از 1.35 میلیارد.

‏ در چین 2019‏ مدیریت برتر و EMBAs

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مدیریت چین جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها EMBA را امتحان کنید.

Search for similar programs here