‏ آموزش از راه دور EMBA و مطالعات سبز

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ MBAs اجرایی - مطالعات سبز

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ مطالعات سبز -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مطالعات سبز distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مطالعات سبز آموزش از راه دور را امتحان کنید.
مطالعات سبز

Search for similar programs here