‏ در {موضوع} MBA اجرایی

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های MBA اجرایی ‏ عالیرتبه

مطالعات محیط زیست

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

MBA محیط زیست یک برنامه دو سال است که شامل دوره های هسته ای قوی مانند مدیریت مالی، مدیریت عملیات، مدیریت بازاریابی است. افراد اصلی برنامه هستند مدیریت زیست محیطی، پاک انجمن کارآفرینی، حسابرسی محیط زیست، کسب و کار و تغییر آب و هوا و اقتصاد محیط زیست.

‏ در {موضوع} برنامه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA مطالعات محیط زیست جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA مطالعات محیط زیست را امتحان کنید.
مطالعات محیط زیست

Search for similar programs here