‏ در {موضوع} EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} درجه های MBA اجرایی ‏ عالیرتبه

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA نوآوری فن آوری جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA نوآوری فن آوری را امتحان کنید.
نوآوری فن آوری

Search for similar programs here