‏ در {موضوع} دوره EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ برترین های

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA پزوهش های مدیریتی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA پزوهش های مدیریتی را امتحان کنید.
پزوهش های مدیریتی

Search for similar programs here