‏ در {موضوع} برنامه MBA اجرایی

‏ 2018/2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ بهترین

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

‏ در {موضوع} دوره MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Accounting and Finance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Accounting and Finance را امتحان کنید.
Accounting and Finance

Search for similar programs here