‏ آموزش از راه دور EMBA و Accounting and Finance

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA و Accounting and Finance

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Accounting and Finance -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Accounting and Finance distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Accounting and Finance آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Accounting and Finance

Search for similar programs here