‏ آموزش از راه دور EMBA و Branding

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA درباره Branding

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Branding ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Branding distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Branding آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Branding

Search for similar programs here