‏ در {موضوع} برنامه EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} MBAs اجرایی ‏ برتر

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

‏ در {موضوع} درجه EMBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Change Management جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Change Management را امتحان کنید.
Change Management

Search for similar programs here