‏ آموزش از راه دور EMBA - Construction Project Management

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ تحصیلات بازرگانی - Construction Project Management

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ همین امروز اقدام کنید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Construction Project Management درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Construction Project Management distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Construction Project Management آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Construction Project Management

Search for similar programs here