‏ آموزش از راه دور EMBA - Consumer Affairs

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های EMBA ، Consumer Affairs

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Consumer Affairs درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Consumer Affairs distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Consumer Affairs آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Consumer Affairs

Search for similar programs here