‏ آموزش از راه دور EMBA از Economic Development

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA - Economic Development

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Economic Development و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Economic Development distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Economic Development آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Economic Development

Search for similar programs here