‏ آموزش از راه دور EMBA ، Educational Leadership

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ EMBAs و Educational Leadership

برای آن دسته از افرادی که به میزان چشمگیری تجارب بازرگانی حرفه ای کسب نموده اند و آماده اند تا در مناصب برجسته تری کار کنند، MBA اجرایی (EMBA) همان گام بعدی است. کار مستمر در زمینه حسابداری، رهبری و امور مالی در میان عناوین درسی است که مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرند.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ درخواست اطلاعات کنید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Educational Leadership -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Educational Leadership distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Educational Leadership آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Educational Leadership

Search for similar programs here