‏ آموزش از راه دور EMBA و Executive Management

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ EMBAs از Executive Management

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Executive Management ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Executive Management distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Executive Management آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Executive Management

Search for similar programs here