‏ آموزش از راه دور EMBA درباره Executive Marketing

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ MBAs اجرایی ، Executive Marketing

برنامه MBA اجرایی برنامه مدیریت جهانی طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای اواسط حرفه ای است.این توسعه مدیران موثر برای سازمان جهانی پویا امروز 'ها

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Executive Marketing و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Executive Marketing distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Executive Marketing آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Executive Marketing

Search for similar programs here