‏ آموزش از راه دور EMBA از Executive Programs

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ درجه های MBA اجرایی و Executive Programs

MBA اجرایی، یا EMBA، درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد است. برنامه MBA اجرایی بسیاری مانند یک برنامه منظم MBA است. تفاوت اصلی این است که یک برنامه MBA اجرایی است در درجه اول طراحی شده برای آموزش مدیران کار، مدیران، کارآفرینان، و دیگر رهبران کسب و کار.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Executive Programs و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Executive Programs distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Executive Programs آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Executive Programs

Search for similar programs here