‏ آموزش از راه دور EMBA و Executive Technology

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ EMBAs ، Executive Technology

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Executive Technology ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Executive Technology distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Executive Technology آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Executive Technology

Search for similar programs here