‏ آموزش از راه دور EMBA و Financial Engineering

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ MBAs اجرایی - Financial Engineering

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ درخواست اطلاعات کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Financial Engineering ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Financial Engineering distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Financial Engineering آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Financial Engineering

Search for similar programs here