‏ پاره وقت EMBA از Global Business

‏ پاره وقت را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های MBA اجرایی ، Global Business

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید - برنامه های EMBA پاره وقت 2018/2019‏ Global Business -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Business جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Business را امتحان کنید.

Search for similar programs here