‏ آموزش از راه دور EMBA - Global Leadership

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های MBA اجرایی ، Global Leadership

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Global Leadership -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Leadership distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Leadership آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Global Leadership

Search for similar programs here