‏ آموزش از راه دور EMBA از Global Marketing

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های MBA اجرایی - Global Marketing

برای آن دسته از افرادی که به میزان چشمگیری تجارب بازرگانی حرفه ای کسب نموده اند و آماده اند تا در مناصب برجسته تری کار کنند، MBA اجرایی (EMBA) همان گام بعدی است. کار مستمر در زمینه حسابداری، رهبری و امور مالی در میان عناوین درسی است که مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرند.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Global Marketing و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Marketing distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Marketing آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Global Marketing

Search for similar programs here