‏ در {موضوع} درجه EMBA

‏ 2019‏ در {موضوع} برنامه های EMBA ‏ عالیرتبه

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ در {موضوع} دوره MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Supply Chain Management جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Supply Chain Management را امتحان کنید.
Global Supply Chain Management

Search for similar programs here