‏ آموزش از راه دور EMBA از Global Supply Chain Management

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA درباره Global Supply Chain Management

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

برخورد با دانشگاه های دولتی به دور از یک گزینه مطلوب است. مدارس خصوصی کمک بسیار بهتر در تجربه آموزش از راه دور خود را ارائه می کنند. چند دانشگاه آنلاین تساوی معلمان و دانش آموزان در فواصل بزرگ از سراسر جهان است. این بسیار تنوع در کلاس درس آموزش از راه دور را افزایش می دهد و مکالمه چالش تولید در میان کسانی که از جوامع بسیار متفاوت، مناطق، و فرهنگ از راه دور.

‏ همین امروز اقدام کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Global Supply Chain Management ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Supply Chain Management distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Supply Chain Management آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Global Supply Chain Management

Search for similar programs here