‏ آموزش از راه دور EMBA از Global Supply Chain Management

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ درجه های EMBA درباره Global Supply Chain Management

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ همین امروز اقدام کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Global Supply Chain Management ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Global Supply Chain Management distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Global Supply Chain Management آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Global Supply Chain Management

Search for similar programs here