‏ آموزش از راه دور EMBA و Health Economics

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ MBAs اجرایی از Health Economics

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ همین امروز اقدام کنید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Health Economics -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Health Economics distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Health Economics آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Health Economics

Search for similar programs here