‏ در {موضوع} برنامه MBA اجرایی

‏ 2019‏ در {موضوع} درجه های EMBA ‏ رده های برتر

درجه MBA اجرایی (EMBA) برای افراد شاغل باتجربه ای طرح ریزی شده است که آماده دریافت مهارت های لازم برای کار در سمت رهبری و مدیریت اجرایی می باشند. این برنامه های تحصیلی به پیچیدگی های رهبری، امور مالی، بازاریابی و سایر عناوین مرتبط می پردازد.

‏ در {موضوع} درجه MBA اجرایی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Health Policy جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Health Policy را امتحان کنید.
Health Policy

Search for similar programs here