‏ آموزش از راه دور EMBA - Health Policy

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ تحصیلات بازرگانی - Health Policy

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Health Policy و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Health Policy distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Health Policy آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Health Policy

Search for similar programs here